.
.

تبريك و شادباش

طبيعت با پشت سرگذاشتن تابستان و تب و تاب و حرارت گاه به گاه نفس گير، اما  روياننده اش وارد فصل جديد و زيبايي ها و ملاحظات خاص خود مي شود. ما و شما نيز با پشت سر گذاشتن دل مشغولي ها و انتظارها به محصول تلاش و فعاليت هايمان رسيديم. اكنون وقت آن شده كه به اتفاق هم همگام با طبيعت به سرور آغاز فصل جديد و گام هاي كسب پيروزي در اين فصل بينديشيم. بنابراين بر خود لازم دانستيم كه اين آغاز شيرين را به شما تبريك و تهنيت عرض نمائيم. از صاحبان سخن مولانا و حافظ ياري طلبيديم و چنين فرمودند:

مطرب عاشقان بجنبان تار                       بزن آتش به مومن و كفار

مصلحت نيست عشق را خمشي              پرده از روي مصلحت بردار ( مولانا)

دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه، مخاطب خود در عرض تبريك را كليه ي پذيرفته شدگان دانشگاه در همه ي مقاطع تحصيلي و حتي فراتر از آن همه تلاشگراني كه ممكن است در اين سال به دليل محدوديت ها پذيرفته نشده باشند، مي داند.اما مخاطب انتظارات خاص خود در زمينه ي تلاش و احساس مسئوليت بيشتر را، پذيرفته شدگان از طريق سهميه استعدادهاي درخشان مي دانيم و ترديد نداريم كه كليه ي منتخبين، شايستگي و بايستگي اين توقع افزون را داشته، و آن را به بروز وظهور خواهند رسانيد.

زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه                  رند از ره نياز به دارالسلام رفت ( حافظ)

تبريك صميمانه خانواده دانشگاه را پذيرا باشيد.       

تاریخ:
1398/06/26
تعداد بازدید:
2411
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.