فراخوان بهره‌‌مندی از تسهیلات دوره پسادکتری بنیاد ملی نخبگان (طرح شهید دکتر چمران)
 

دانش‌آموختگان برتر دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و سایر مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور در فاصله زمانی پس از دانش‌آموختگی تا اشتغال، از تسهیلات دوره پسادکتری بنیاد ملی نخبگان (طرح شهید دکتر چمران) بهره‌مند می‌شوند.


برگزیدگان، مشمول تسهیلات زیر خواهند شد:

الف. گذراندن دورة پسادکتری زیر نظر استاد میزبان در یکی از مؤسسه‌های پذیرنده

ب. دریافت حق‌الزحمه معادل حقوق و مزایای استادیار پایة یک دانشگاه تهران

ج. برخورداری برگزیده، همسر و فرزندان وی از بیمة تکمیلی درمان، مطابق مقررات بنیاد ملی، از زمان شروع دورۀ پسادکتری تا پایان آن

د. هدیۀ ازدواج، در صورت ازدواج برگزیده در طول دورة گذراندن پسادکتری

هـ . وام خرید/ ساخت مسکن، تا سه سال پس از تاریخ برگزیدگی

و. کمک‌هزینۀ شرکت در مجامع علمی از زمان شروع دورۀ پسادکتری تا شش ماه پس از اتمام دورة پسادکتری شامل:

و-1. کمک‌هزینة شرکت در یک مجمع علمی خارجی

و-2. کمک‌هزینة شرکت در دو مجمع علمی داخلی

ز. سایر تسهیلات فرهنگی و رفاهی اعلامی از سوی بنیاد ملی، تا دو سال پس از تاریخ برگزیدگی

 

شیوه‌نامه طرح شهید دکتر چمران

اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام

 
 

اداره امور استعدادهای درخشان دانشگاه

 
تعداد بازدید:
478
تاریخ:
1402/10/25
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.